Rajko Vukelić

VULKAN-NOVA D.O.O.

Bilateralni sastanci

  • Utorak 15:45 - 18:15
Vrsta organizacije Proizvođač, Tvrtka
Sektor poslovanja

Industrijska proizvodnja (metal, drvo, plastika, itd.)