Mate Rupčić

Direktor-predsjednik Uprave
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Bilateralni sastanci

  • Utorak 15:45 - 18:15
Opis

Pružanje poštanskih usluga / Providing postal services

Vrsta organizacije Tvrtka
Sektor poslovanja

IKT i telekomunikacije

    Ponuda & potražnja

    Suradnja sa Poštama u regiji

    Sporazum o suradnji sa Poštama u regiji