natasa_vuskovic.jpg

Nataša Vušković

direktor OJ Ljudski resursi
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Bilateral Meetings

 • Tuesday 15:45 - 17:45
1522147700rom_logo_srp_prosireni_VI.JPG
DescriptionCompany’s main activity is providing air traffic and ground handling services, as well as other services contributing to comfort and safety of passengers and all airport service stakeholders.
Organization Type Company
Organization Size1-10
Areas of Activities

Vehicles and transportation

  Tourism, sport and recreation

   Intellectual services (engineering, design, consulting)

    Offer

    Know how

    Pretežna delatnost AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd su uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju, prihvat i otprema aviona, putnika, robe i pošte i druge usluge koje doprinose komforu i bezbednosi putnika i svih korisnika aerodromskih usluga. Pored toga, Aerodrom u kontinuitetu prenosi i deli iskustvo i znanje sa kolegama u zemlji i regionu putem jedinog ovlašćenog Centra za stručno osposobljavanje u državi, koji pored zaposlenih, vrši obuku svih zainteresovanih. Do sada je najaktivnija saradnja ostvarena sa kolegama u Nišu, Kraljevu, Kruševcu, Banja Luci, Podgorici i Tivtu, koji su prepoznali da je regionalna saradnja i razvoj aerodroma u okruženju kao zajednički interesu. Saradnja sa kolegama ostvaruje se i putem jedinog ovlašćenog Centra za stručno osposobljavanje u državi, gde se, pored obuke zaposlenih u cilju sticanja znanja i veština neophodnih za obavljanje svog posla, upoznaju i sa merama obezbeđivanja i bezbednosti u vazdušnom saobraćaju, a novozaposlenima ukazuje na vrednosti i ciljeve kompanije, kako bi sami kroz svoj rad pomogli održavanju i promociji kompanijskih vrednosti. U Centru se vrši i obuka svih drugih zainteresovanih organizacija, koji je u 2017. godini ugostio ukupno 3.018 korisnika.